قوانین و مقررات

قوانین و مقررات  1. کلیه قیمتها بر حسب تومان است.
  2. سرویسهای فوق مربوط به کاربران جدید و تمدید می باشد.
  3. کلیه سرویسها دارای دوره های 3، 6 و 12 ماهه نیز می باشند.
  4. هزینه مخابراتی کلیه سرویسها بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات محاسبه و به عهده مشترک خواهد بود.
  5. مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150,000 ريال بوده و
    در صورت درخواست مشترک هزینه مذکور به عهده وی خواهد بود.
  6. حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین میشود و حداقل نرخ بیت تضمین شده  برای مشترکین، به میزان یک هشتم نرخ بیت خط ایشان می باشد.
  7. ترافیک اضافه خریداری شده در هر دوره توسط مشترک، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.
  8. به قیمت پایه کلیه سرویسها %9 (مالیات بر ارزش افزوده) اضافه خواهد گردید.


 
برای کسب اطلاعات بیشتر با  کارشناسان ما ، با شماره ویژه  87666  در تهران تماس بگیرید .